Sommer

Sommer
Oppgradert uisolert profil og 1-lags herdet glass.

Sommer+

Sommer+
Oppgradert uisolert profil og 1-lags herdet energiglass.

Vår / høst

Vår/høst+
Forsterket uisolert profil og 2-lags herdet energiglass med argongass.

Vinter

Vinter+
Forsterket isolert profil og 2-lags herdet energiglass med argongass.